Metropolitní plán - Praha.eu

Podat připomínku k Metropolitnímu plánu

Podat připomínku je možné zde

Prohlížení Metropolitního plánu 

Přejít do interaktivní aplikace Prohlížení Metropolitního plánu

Harmonogram 

Metropolitní Plán přehrát video