Grafická část MPP

Výkres0,24 GB
Z 01 Výkres základního členění území 
0,24 GB
Výřez 1 0,39 GB
Z03 Hlavní výkres infrastruktury 
0,39 GB
Výřez 20,34 GB
Z03 Hlavní výkres infrastruktury 
0,34 GB
Výřez 30,27 GB
Z03 Hlavní výkres infrastruktury 
0,27 GB
Výřez 40,27 GB
Z03 Hlavní výkres infrastruktury 
0,27 GB
Výřez 50,29 GB
Z03 Hlavní výkres infrastruktury
0,29 GB
Výřez 60,37 GB
Z03 Hlavní výkres infrastruktury 
0,37 GB
Výřez 70,27 GB
Z03 Hlavní výkres infrastruktury 
0,27 GB
Výřez 8 0,32 GB
Z03 Hlavní výkres infrastruktury 
0,32 GB
Výřez 90,27 GB
Z03 Hlavní výkres infrastruktury 
0,27 GB
Výřez 1 0,35 GB
Z04 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
0,35 GB
Výřez 20,32 GB
Z04 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
0,32 GB
Výřez 30,25 GB
Z04 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
0,25 GB
Výřez 40,25 GB
Z04 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
0,25 GB
Výřez 50,26 GB
Z04 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
0,26 GB
Výřez 60,33 GB
Z04 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
0,33 GB
Výřez 70,20 GB
Z04 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
0,20 GB
Výřez 80,27 GB
Z04 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
0,27 GB
Výřez 90,23 GB
Z04 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
0,23 GB
Schéma0,02 GB
S01 Schéma metropolitních priorit
0,02 GB
Schéma0,21 GB
S02 Schéma formálních rozvojů
0,21 GB
Schéma0,1 GB
S03 Schéma výškové regulace
0,1 GB