Veřejné projednání návrhu Metropolitního plánu v CAMPu

24.5.2022

Upravený návrh Metropolitního plánu je zveřejněn. Detailně se s ním seznámit můžete kromě výstavy a doprovodného programu na samotném veřejném projednání, během nějž proběhne prezentace nového územního plánu. Součástí veřejných projednání bude i výklad k dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Veřejná projednání nabídnou výklad obsahu Metropolitního plánu a shrnutí změn vůči připomínkování plánu v roce 2018.

První veřejné projednání se uskuteční 30. května 2022 v Centru architektury a městského plánování – CAMP na adrese Vyšehradská 51. Druhé se uskuteční na stejném místě 23. června 2022. Upozorňujeme, že připomínky je možné podávat ode dne zveřejnění Metropolitního plánu po konec lhůty, tedy od 26. dubna do 30. června 2022.

Veřejná projednání lze také sledovat online:

30. 5. 2022: https://vimeo.com/701594273
23. 6. 2022: https://vimeo.com/701595226

Dotazy lze pokládat od 14 hodin na webu www.slido.com

Během několikahodinové moderované přednášky a diskuze bude možné pokládat dotazy a s hosty probírat jednotlivé aspekty Plánu. Námitky a připomínky vznesené při jednání nejsou považovány za podanou připomínku a je třeba využít řádného postupu ve stanovené lhůtě.

Harmonogram veřejného projednání


9:00 – 13:00       

  • Úvod a úvodní slova
  • Prezentace zpracovatele – Návrh Metropolitního plánu                                              
  • Prezentace zpracovatele – Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území


13:00 – 14:00

  • Pauza


14:00 – 18:00

  • Představení připomínkovací aplikace
  • Diskuze

 

Další aktuality