Metropolitní plán Nově chystaný územní plán
hlavního města Prahy

Nahlížení do připomínkovací aplikace

Kontrola podaných připomínek

Prohlížení Metropolitního plánu 

Přejít do interaktivní aplikace Prohlížení Metropolitního plánu

Harmonogram 

Metropolitní Plán přehrát video