Aktuální úřední doba registru vozidel a registru řidičů odboru dopravněsprávních činností 

Registr vozidel:

Praha 3 - Jarov, Osiková 2
Praha 9 - Vysočany, Na Výběžku 11
Praha 6 - Radimova 39

- pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro předem elektronicky objednané klienty a neobjednané klienty dle pořadových čísel vyzývacího systému ve standardní úřední době (pondělí a středa 7:45 – 12:15 hodin a 12:45 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 7:00 – 11:30 hodin a 12.00 – 15:30 hodin)

Praha 10 - Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88

- přepážkové pracoviště pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí pro předem elektronicky objednané klienty a neobjednané klienty dle pořadových čísel vyzývacího systému ve standardní úřední době (pondělí a středa 7:45 – 12:15 hodin a 12:45 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 7:00 - 11.:0 hodin a 12:00 – 15:30 hodin, pátek 7:00 – 11:00 hodin)

Pracoviště určené pro zmocněnce s počtem až 4 požadavků a pracoviště určené pro hromadná podání – bez online objednání, na základě vyzvednutého pořadového čísla, ve výše uvedené standardní úřední době.

Business centrum Vyšehrad, Praha 4 - Na Pankráci 1685/17,19

- přepážkové pracoviště pouze pro vyřízení příslušných neodkladných úředních záležitostí (karty do tachografů apod.) pro předem elektronicky objednané klienty a neobjednané klienty dle pořadových čísel vyzývacího systému ve standardní úřední době (pondělí a středa 7:45 – 12:15 hodin a 12:45 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 7:00 – 11:30 hodin a 12:00 – 15:30 hodin pátek 7:00 – 11:00 hodin)

Registr řidičů:

Business centrum Vyšehrad, Praha 4 - Na Pankráci 1685/17,19

Úřední doba: pondělí až čtvrtek 8.00 - 16.00 hod. a pátek 8.00 - 11.00 hod.

Doporučujeme využít elektronické rezervace termínu návštěvy na konkrétní den a hodinu. Prioritně budou odbavováni klienti předem objednaní.

Ostatní, neobjednaní klienti, budou odbavováni dle kapacitních možností registru řidičů s ohledem na nutnost dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.

Elektronickou objednávku konkrétního času a dne lze činit na stránkách www.praha.eu vždy od čtvrtka na týden dopředu.

 

Magistrát hl. m. Prahy obnovuje za zvýšených hygienických podmínek provoz - upřesnění úřední doby