UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ÚŘEDNÍ DOBY OD 1. 7. DO 31. 8. 2020

pondělí až čtvrtek       8.00 - 15.00 hod.

pátek                            8.00 - 11.00 hod.

S ohledem na usnesení vlády ČR, mimořádná opatření MZ a aktuální vývoj situace byla v rámci odboru dopravněsprávních činností MHMP přijata následující opatření:
Doporučujeme využít elektronické rezervace termínu návštěvy na konkrétní den a hodinu. Prioritně budou odbavováni klienti předem objednaní. Ostatní, neobjednaní klienti, budou odbavováni dle kapacitních možností registru řidičů s ohledem na nutnost dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.

Elektronickou objednávku konkrétního času a dne lze činit na stránkách www.praha.eu vždy od čtvrtka od 8.00 hod. ráno na dva týdny dopředu.

 

Pracoviště Rezervace Monitoring odbavování
Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4 vstup vstup