I N F O R M A C E

S ohledem na usnesení vlády ČR, mimořádná opatření MZ a aktuální vývoj situace byla v rámci odboru dopravněsprávních činností MHMP přijata následující opatření:

Úřední doba registru řidičů pondělí až čtvrtek 8.00 - 16.00 hod. a pátek 8.00 - 11.00 hod.

Doporučujeme využít elektronické rezervace termínu návštěvy na konkrétní den a hodinu. Prioritně budou odbavováni klienti předem objednaní.

Ostatní, neobjednaní klienti, budou odbavováni dle kapacitních možností registru řidičů s ohledem na nutnost dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.

Elektronickou objednávku konkrétního času a dne lze činit na stránkách www.praha.eu vždy od čtvrtka od 8h ráno na týden dopředu.

 

Pracoviště Rezervace Monitoring odbavování
Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4 vstup vstup