Jak se seznámit s plánem?

Jak se seznámit s plánem?

Jak se mám s návrhem metropolitního plánu blíže seznámit

Plán je plně digitální a dá se snadno prohlížet v uživatelsky příjemné aplikaci na webu IPR Praha http://plan.iprpraha.cz/. Na tomto webu jsou k dispozici také podrobné návody, jak „číst“ Metropolitní plán a instruktážní videa. (Stránky IPR budou plně funkční v nejbližších dnech, omlouváme se za komplikace.)

Pro podrobné seznámení s návrhem plánu a možnost zeptat se probíhá v dubnu, květnu a červnu 2018 informační kampaň:

Můžete navštívit některou z prezentací a diskusí o Metropolitním plánu v Centru architektury a městského plánování (tzv. CAMPu), nebo tematickou výstavu v tamtéž. K dispozici bude také pojízdný kontejnerový infostánek s prezentací návrhu plánu putující po 17 městských částech Prahy.

Podrobný program aktivit je uveden níže na webech http://plan.iprpraha.cz/ a http://metropolitniplan.praha.eu/.

 

Kdy a kde se mohu s plánem blíže seznámit

Prezentace a diskuse o MPP v CAMPu

Termíny:

Pravidelné večerní přednášky pro veřejnost, na nichž zástupce zpracovatele (IPR Praha) představuje aktuální stav přípravy Metropolitního plánu a seznamuje účastníky s hlavními tezemi plánu. Součástí je i vysvětlení metodiky plánu a návod, jak plán číst.

 

Výstava Metropolitní plán v CAMPu

27. 4. – 27. 7. 2018

Výstava komplexně představí finální návrh Metropolitního plánu určený pro společné jednání s veřejností. Vystaven bude hlavní výkres i vybraná schémata. Cílem expozice bude především seznámit veřejnost s obsahem plánu a přehledně vysvětlit jeho metodiku.

Od zahájení výstavy do 15. června budou v prostorách CAMPu dva dny v týdnu přítomni i zástupci zpracovatelského týmu a zástupci pořizovatele (ÚZR MHMP) pro konzultace a dotazy k návrhu plánu. Od 15. června do 26. července pak budou odborníci připraveni konzultovat každý všední den.

 

Informační kontejner IPR Praha

2. 5. – 28. 6. 2018

V průběhu května a června bude IPR Praha podnikat informační tour po nejrůznějších pražských lokalitách. Kontejner navštíví celkem sedmnáct míst od Anděla přes Palmovku až po Uhříněves. Na každém stanovišti se zdrží dva dny, během nichž budou pracovníci IPR Praha připraveni odpovídat na otázky místních obyvatel.

Časový harmonogram:

2. 5. Anděl 23. 5. Uhříněves 12. 6. OC Chodov
3. 5. Anděl 24. 5. Uhříněves 13. 6. metro Strašnická
7. 5. metro Petřiny 28. 5. Jiřího z Poděbrad 14. 6. metro Strašnická
8. 5. metro Petřiny 29. 5. Jiřího z Poděbrad 18. 6. Strossmayerovo náměstí
9. 5. IKEA Zličín 30. 5. Arkády Pankrác 19. 6. Strossmayerovo náměstí
10. 5. IKEA Zličín 31. 5. Arkády Pankrác 20. 6. metro Černý most
14. 5. Palmovka před KB 4. 6. metro Nové Butovice 21. 6. metro Černý most
15. 5. Palmovka před KB 5. 6. metro Nové Butovice 25. 6. Kobylisy - ČUZK
16. 5. Billa Prosek 6. 6. Sofijské náměstí 26. 6. Kobylisy - ČUZK
17. 5. Billa Prosek 7. 6. Sofijské náměstí 27. 6. Vítězné náměstí
21. 5. metro Kačerov 11. 6. OC Chodov 28. 6. Vítězné náměstí
22. 5. metro Kačerov        


Časový harmonogram*

* změna programu vyhrazena, aktuální program naleznete vždy na webových stránkách IPR Praha
(plan.iprpraha.cz)

 

Školení o MPP pro městské části

několik termínů v průběhu května a června 2018

Pro zastupitele městských částí a zaměstnance úřadů městských částí uspořádá IPR Praha několik školení, které jim umožní porozumět metodice návrhu plánu a zorientovat se v detailnějších záležitostech, týkajících se jednotlivých regulativů. Další informace a registrace e-mailem plan@ipr.praha.eu.

 

Společné jednání

27. 6. 2018

ÚZR MHMP uspořádá veřejnou část společného jednání ve středu 27. června. Oficiální pozvánka je zveřejněna na úřední desce Magistrátu HMP a úředních deskách úřadů městských částí. Místem konání bude Střední hala Průmyslového paláce, Výstaviště 67, Praha 7..

 

Důležité webové adresy

http://metropolitniplan.praha.eu

Stránky hlavního města Prahy, které nabízejí přehled všech potřebných informací k MPP, program akcí,

informační brožuru, krátká videa k představení plánu a odkazy na další stránky.

 

http://plan.iprpraha.cz

Stránky IPR Praha, který plán zpracovává, se všemi informacemi týkajícími se přípravy a pořizování Metropolitního plánu. Najdete zde např. prohlížení aktuální verze plánu on-line, celý návrh plánu plán ke stažení, harmonogram pořizování, související dokumenty, posudky plánu od architektů, urbanistů a dalších odborníků, časté otázky.

 

http://praha.camp/

Stránky Centra Architektury a městského plánování (CAMP), který najdete v areálu Emauzského kláštera na adrese Vyšehradská 51, Praha 2. CAMP nabízí setkání, prezentace, diskuse a další program pro seznámení se s plánem i další témata týkající se architektury, urbanismu a územního rozvoje Prahy.

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/metropolitni_plan/

Stránky Odboru územního rozvoje hl. m. Prahy, který je pořizovatelem Metropolitního plánu. Najdete zde oficiální návrh plánu ke stažení včtně odkazů na úřední oznámení.

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska

Úřední deska Magistrátu hl. města Prahy. Odbor územního rozvoje MHMP jako pořizovatel územního plánu zde zveřejňuje v souladu se zákonem oficiální oznámení (veřejné vyhlášky) týkající se projednání Metropolitního plánu.

 

Máte-li další dotazy, na které jste zde nenašli odpověď, pište na e-mail plan@ipr.praha.eu.