Objízdné trasy povedou po komunikacích:

  • ve směru od Masarykova nábřeží: Divadelní;
  • ve směru od Národní třídy: Karoliny Světlé – Konviktská - Divadelní.

Důvodem dopravního opatření vydaného Magistrátem hl. m. Prahy je zvýšení bezpečnosti průjezdu křižovatkou pro tramvaje, zlepšení podmínek pro bezmotorovou dopravu, zvýšení bezpečnosti chodců v přístupu na tramvajovou zastávku a ekonomické využití prostoru.